อบรมกฎหมายสำหรับพนักงานครูเทศบาล

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักการศึกษา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายสำหรับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องโดยมีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายศราวุธ ธรรมแสง รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1