วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแสดงต่าง ๆ บนเวทีกลาง ตลอดจนบูธกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ที่น่าสนใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง พร้อมประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี ไม่ย่อท้อในการเรียนรู้วิชาการแขนงต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยสาระความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนานต่าง ๆ สำหรับเด็ก ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรับของขวัญ และของรางวัลใหญ่อีกมากมาย ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี