วันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2562 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2