วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และ โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2