ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี
ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี