รับโล่รางวัล อปท.ที่มีผลงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ปี 61

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ปี 2561 จากเรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน