รับรางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี รับมอบโล่รางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย