รับมอบเสื้อสนับสนุนนักกีฬาเรือพาย

รายละเอียดกิจกรรม

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบเสื้อจากบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด ที่ได้สนับสนุนเสื้อให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพาย ในรายการ 2019 Dian Lake International Dragon Boat Race Kunming, China ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน