รับมอบชุดสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยนางปารวีย์ หอยสังข์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา รับมอบชุดการแข่งขันจากบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด ที่ได้สนับสนุนชุดให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Rebisco Volleyball League 2019 National Finals ในระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 ประเทศฟิลิปปินส์ ณ บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด