รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต มูลค่า 8,100,000 บาท จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน โดยมี คุณสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผู้จัดการสายการตลาด นครหลวง 2 คุณพัลลภ เงินเจริญ ผุ้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสมรักษ์ หาญรบ ผู้จัดการอาคารไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์ และ คุณสุพจน์ ฉันทวิลาศ ผู้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนมอบทุนประกัน ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ตามที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี ในการออกปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยสูง จึงได้มอบทุนประกันชีวิต เพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 81 ราย ๆ ละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,100,000 บาท นับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ