รับพระราชทานโล่เกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณแม่บุญสืบ บุญจฑิตย์ แม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายศราวุธ ธรรมแสง รองปลัดเทศบาล และนางสาวสายฝน ถนอมรอด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมร่วมแสดงความยินดี ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์