รร.กีฬานครนนท์พร้อมลุยกีฬา อปท.

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิ ธีส่งตัวนักกีฬา และกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เพื่อเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครระยองเกมส์ 2019” โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นตัวแทนระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครระยองเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 16 ธันวาคม 2562 โดยเทศบาลนครนนทบุรีผ่านการคัดเลือกระดับภาคกลาง รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 281 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 41 คน รวม 322 คน ในการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้