มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 เทศบาลนครนนทบุรี โดยสำนักการศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 โดยได้ส่งตัวแทนพนักงานครู และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ 62 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการต่างๆ รวมทั้งสามารถนำความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้จากประสบการณ์จริง โดยสรุปผลการแข่งขันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี คว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น จำนวน 13 รางวัล เหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ