พิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่  14  ตุลาคม  2558  เวลา 9.00 น.  นายธนพงศ์  ธนเดชากุล  และ นายประสิทธิพงศ์  ดีวาจิน  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด  จัดขึ้นระหว่างวันที่  14 – 16  ตุลาคม  2558  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประประเทศ  จำนวน  7,855  แห่ง  ได้นำผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาไปจัดนิทรรศการ  และให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถทางวิชาการด้านต่างๆ  รวมทั้งยังเป็นเวทีพบปะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนำประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของตนให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลนครนนทบุรี  ยังได้เข้าชมนิทรรศการจัดแสดงศักยภาพผลงานดีเด่นทางวิชาการ  และการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีอีกด้วย  ณ ห้องรอยัลจูบิลี่  อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค เมืองทองธานี