พิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา และธรรมสมโภชอาราม 20 ปี

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2563 พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา และธรรมสมโภชอาราม 20 ปี โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมลั่นฆ้องชัย และพิธีเปิดผ้าแพรคลุมลูกนิมิตเป็นปฐมฤกษ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมปิดทองลูกนิมิต ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี