พิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ตรวจราชการการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี
จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และกำหนดพิธีเปิดกิจกรรม (Kick off) พร้อมกัน 77 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในวันนี้
จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2562 ภายใต้ชื่องาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี” โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชน สินค้าOTOP สินค้าเกษตร อาหารจากร้านดัง ลานวัฒนธรรมและกิจกรรมแสดงของเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ โดยปิดถนนคนเดินตั้งแต่แยกร้านนนท์เบเกอรี่ ถึงท่าน้ำนนท์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น.