พิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกเพื่อไปมอบให้กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายคม แสงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกเพื่อไปมอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษก ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี