พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 8.00 น. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดเทศบาลและแขวงท่าทราย เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพ ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี