พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช 2562 สำนักงาน ป.ป.ช.

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดพิธีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี