พิธีทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการประเพณีทำบุญ ห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันปีใหม่ไทย และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างวัด ชุมชน และองค์กร โดยมีพลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ (ติวานนท์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธี ณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

ซึ่งประกอบไปด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีผูกผ้าสามสีและสรงน้ำหลวงพ่อเสือ พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีห่มผ้าพระประธานประจำพระอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์
ในเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงาน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ ลิเก (คณะนพรัตน์ ไม้หอม) การแสดงการละเ

ล่นพื้นบ้าน สะบ้าทอย ตลาดนัดถนนคนเดิน งานก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ ฯลฯ ซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้ว อย่าลืมมาเที่ยวงานกันเยอะๆ นะคะ