พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถัดมาเวลา 08.00 น. นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2