พิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ อุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
โดยในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู จากนั้นประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ เวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย จนเวลา 12.00 น. เข้าสู่พิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก