พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา และแขวงท่าทราย จำนวน 10 คน เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี