พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ” ปีที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยังยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชวนคนไทยให้เลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำ โดยการพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562 โดยตั้งจุดเริ่มต้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จนไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งหมด 10 จังหวัด เรือ 24 ลำ และระยะทางทั้งหมด 370 กิโลเมตร

จังหวัดนนทบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง มีมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการอนุรักษ์และหวงแหนแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจังหวัดนนทบุรีนับเป็นจังหวัดที่ 9 ในการทำกิจกรรม มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้งศิลปินและนักแสดงชื่อดัง “โตโน่ ภาคิณ” และ “เก๋ ชลลดา” ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 จากรพ.พระนั่งเกล้า – ท่าน้ำนนทบุรี เก็บขยะได้ทั้งสิ้น 182.8 กิโลกรัม แบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ 14 กิโลกรัม ขยะอันตราย 6.8 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 120.6 กิโลกรัม และขยะรีไซเคิล 41.4 กิโลกรัม