ประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร (Nakornnont Zero Waste Award)

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13-14 ส.ค.62 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร (Nakornnont Zero Waste Award) ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 (ทานสัมฤทธิ์) โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2(วัดทินกรนิมิต) โรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 โรงเรียนวัดฝาง โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) และโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี