ประชุมชี้แจงและรับทราบข้อตกลงการจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยบริเวณถนนงามวงศ์วาน (ห้างพันธ์ุทิพย์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับทราบข้อตกลงการจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยบริเวณถนนงามวงศ์วาน (ห้างพันธ์ุทิพย์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) ร่วมกับแขวงการทางนนทบุรี โดยมี นายโสภณ สังข์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงนนทบุรี นายบัญญัติ แก้วพุกัม หัวหน้าหมวดทางหลวงนนทบุรี นายวรวุฒิ ศรีนนท์ นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี นายเปี่ยมศักดิ์ ตันนิรัตร์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้แทนผู้ประกอบการค้าแผงลอย จำนวน 150 ราย
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้การค้าขายบริเวณดังกล่าวเป็นระเบียบ และผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดปัญหาการจราจร ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี