ประชุมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2  เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ อีกทั้งยังอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดนนทบุรีให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย