ประกวดหนูน้อยนพมาศ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
สำหรับการจัดการประกวดในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยในปีนี้มีผู้ปกครองให้ความสนใจนำเด็กเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย สมอง และจิตใจของเด็ก ซึ่งเป็นวัยกำลังเจริญเติบโตพร้อมที่จะเรียนรู้และแสดงออกในทักษะและประสบการณ์ที่ดี โดยมีนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยนพมาศ และรางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2562 สำหรับรางวัลหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2562
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 20 ด.ญ.พิมพ์ชนก อภิพัชรวร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 26 ด.ญ.สุพิชา แสงเมล์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 34 ด.ญ.ธัญญ์นภัส วิคทอเรีย เดบิชเช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 30 ด.ญ.ศุภชัญญา ตุลากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ หมายเลข 61 ด.ญ.ภูริชญา ปรีเปรม
และรางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศ ได้แก่ หมายเลข 44 ด.ญ.ภูษณิศา พิทักษ์วงศ์