นครนนท์ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิธ และพระพุทธรูป 9 องค์ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช พระพุทธสิหิงค์ พระไพรีพินาศ พระนอนจักรสีห์วรวิหาร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต และพระนิรันตราย
นอกจากนี้ เทศบาลนครนนทบุรียังจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตเทศบาลและจัดขบวนแห่รถนางสงกรานต์ รถพระพุทธรูป รถเฟี๊ย
ตบุปผชาติ เคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปทั้ง 10 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของความเป็นไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ความรัก ความผูกพันที่มีต่อกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม
โดยขบวนแห่สงกรานต์ปีนี้ จะเริ่มเคลื่อนจากบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีไปตามถนนประชาราษฎร์ ไปถึงสี่แยกติวานนท์ เลี้ยวเข้าซอยเรวดี แล้วไปเลี้ยวซ้ายผ่านร้านซุชิวังหลัง เลี้ยวขวาแยก อตก. เข้าสู่ถนนนนทบุรี 1 ผ่าน รพ.พระนั่งเกล้า ตรงไปผ่านสี่แยกพระนั่งเกล้าเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ มุ่งตรงผ่านสี่แยกแคราย จนถึงห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
หลังจากนั้น ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนงานประเพณีวันสงกรานต์ จากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน