นครนนท์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคอีสาน

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นำสมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลนครนนทบุรี นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น กว่า 3,000 ชุด ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ ทต.ตาดทอง , อบต.ดู่ทุ่ง , อบต.ฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร และ อบต.ชานุวรรณ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องชาวท้องถิ่นได้มีขวัญและกำลังใจในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่ประสบอยู่ในขณะนี้