ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 70 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) การบริหารงานและการจัดเก็บเอกสารด้านการเงินการคลังของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1