ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่  28  กันยายน  2558  เวลา 10.30 น.  นายสมนึก  ธนเดชากุล  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  ซึ่งนำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล และแกนนำชุมชน  จำนวน  28  คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร  และการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2  อาคาร 2  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี