ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากประเทศเยอรมนี

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Robert-Gymmasium เมือง Hausach ประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนด้านความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม จำนวน 18 คน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 22 คน และครูโรงเรียนศรีบุญยานนท์ จำนวน 1 คน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2