ตรวจสอบสถานประกอบการ

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนนทบุรีที่ 786/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3 )ให้กับสถานประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามประกาศฯ และขอความร่วมมือสถานประกอบการหยุดประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID 19