ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 22 มีนาคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นำคณะออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า อาหาร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในการเฝ้าระวัง และดูแลเรื่องสุขอนามัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าและผู้บริโภค ว่าตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีปลอดจากเชื้อโรค