ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักการช่างดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ