ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี จากวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ประกอบด้วย ข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 1,000 ถุง ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,840 ขวด และเทศบาลนครนนทบุรี โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนทบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกำลังสนับสนุนในการนำสิ่งของในนามของจังหวัดนนทบุรีไปจังหวัดอุบลราชธานี