ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลนครนนบุรี ดำเนินการทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2