ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 บริเวณตลาดสดเทศบาล และบริเวณถนนประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี