จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาคลองบางเขน โดยมี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชานจิตอาสา ร่วมพิธี ณ วัดฝาง ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
คลองบางเขน เป็นคลองที่แบ่งเขตระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก และยังเป็นแหล่งรองรับน้ำจากสถานประกอบการ บ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสภาพคลองบางเขนยังระบายน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวัชพืข ขยะ และต้นไม้ขนาดเล็กกีดขวางการไหลของน้ำ

ในวันนี้จึงได้เกิดกิจกรรมที่เหล่าประชาชน จิตอาสา ได้มาร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน อีกทั้งยังมีครัวพระราชทาน และบริการตรวจสุขภาพฟรี ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม