จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองบางตลาดและคลองส่วย

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองบางตลาดและคลองส่วย” ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2562 โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการและชุมชน ประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 300 คน ร่วมกันพัฒนาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางตลาดและคลองส่วย ระยะทางรวม 500 เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย คืนความสุขให้แก่ประชาชนชาวนครนนทบุรี