งานประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จัดงานประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน ประจำปี 2562 ทุกปีในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 12 ชาวเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และชาวคลองบางเขน จังหวัดนนทบุรี จะมีประเพณีที่ร่วมสืบสานมายาวนาน คือ ประเพณีแห่เรือชักพระ โดยจัดให้มีการทอดผ้าป่า 3 วัด ได้แก่ วัดเวตวันธรรมาวาส วัดโพธิ์ทองล่าง และวัดทางหลวง โดยอัญเชิญหลวงพ่อสัมฤทธิ์จากวัดเวตวันธรรมาวาส ล่องเรือมาให้ประชาชนชาวคลองบางเขนได้สักการะพร้อมร่วมทำบุญ
การจัดงานในครั้งนี้ นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั้งเขตบางเขน นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ณ วัดโพธิ์ทองล่าง ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี