กิจกรรม Big Cleaning Day

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ตามโครงการรณรงค์การทำความสะอาด ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 300 คน ร่วมกันพัฒนาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางธรณี ระยะทาง 500 เมตร