กิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานมกุฎรมยสราญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ด้วยจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยดำเนินโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ในวันนี้จึงได้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างพร้อมเพรียงกัน