กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี โดยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ