กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวิศษฐ์ ประยรูสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระกรวงสาธารณสุข ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี