กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 06.15 น. – 07.30 น. นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล นางมรกฏ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี
ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดกิจกรรม โดยการฉีดพ่นละอองน้ำ ด้วยระบบควบคุมระยะไกล (LUF 60) และด้วยอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) พร้อมทั้งทำความสะอาดถนน ณ บริเวณสะพานข้ามแยกแคราย อ.เมือง จ.นนทบุรี