การแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ และฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ และการแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ รุ่นประชาชนทั่วไป และฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุไมเกิน 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ในระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ สามารถเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคตได้ อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีให้ความสนใจ ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 ทีม และสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม