การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมในพิธีลงนามโครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ ระยะที่2 ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี และสถาบันพระปกเกล้า ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ