การประกวดนางนพมาศ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี จัดงานประเพณีวันลอยกระทงขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชน โดยช่วงเช้าได้มีการจัดการแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด และกระทงใหญ่ อีกทั้งมีขบวนแห่มาให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันไปในช่วงบ่าย จากนั้นเวลา 17.00 น. ได้ทำการปิดถนน ตั้งแต่ร้านนนท์เบเกอรี่ ถึงท่าน้ำนนทบุรี เพื่อจัดตลาดนัดถนนคนเดิน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 จนถึงวันนี้ มีพี่น้องประชาชนมากันอย่างหนาแน่น
สำหรับพิธีในช่วงค่ำ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด และกระทงใหญ่
จากนั้น โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี สำหรับการประกวดนางนพมาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประชาชนให้ความสนใจ และเข้าร่วมชมงานกันอย่างคับคั่ง ได้รับเกียรติจากนางพัทธานันต์ ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 โดยในปีนี้รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวด มีดังนี้                                                                                                                                                                               
นางสาวฑิฆัมพร ทุ่งทะเล นางนพมาศ
นางสาวพัทธรียา สังข์อุ่น รองอันดับ 1
นางสาววรรณะสิริ เนตรอุดม รองอันดับ2
นางสาวปาณิศา สุทธิสว่าง ขวัญใจสื่อมวลชน
นางสาวภัคจีรา มณีภัณฑ์ ขวัญใจวันลอยกระทง

การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง อันเป็นประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี